Ngày 15 tháng 01 năm 1956, Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Nghị định số 666/TTg thành lập Cục Hàng không Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của đất nước – Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

Nhằm ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của ngành, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của cán bộ, nhân viên, người lao động, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Ban biên tập website Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP xây dựng chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập ngành Hàng không dân dụng Việt Nam” trên website của Tổng công ty.

Ban biên tập website Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trân trọng kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Tổng công ty tích cực gửi tin bài cộng tác, trong đó tập trung viết về:

  • Truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành hàng không dân dụng Việt Nam;
  • Quá trình xây dựng và phát triển của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP;
  • Các phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, những tấm gương điển hình tiên tiến, tấm gương “người tốt, việc tốt”;
  • Những công trình, sản phẩm ghi dấu ấn nỗ lực, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong các cơ quan, đơn vị;
  • Những công trình, dự án trọng điểm đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng của Tổng công ty;  
  • Thành tích của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua…

Qua đó tạo niềm tin và động lực cho cán bộ, nhân viên, người lao động hăng say lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP phát triển nhanh và bền vững.

Trân trọng cảm ơn.

Ban biên tập website Tổng công ty