Thông tin chi tiết đề nghị bấm vào đường link:
http://hanoicdc.gov.vn/1627n/thong-bao-tim-nguoi-lien-quan-den-chum-ca-benh-tai-times-city.html