Cảng hàng không Thọ Xuân – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá đơn vị cung cung dịch vụ thực hiện hạng mục “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng cho TTB, PT tại Cảng hàng không Thọ Xuân”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: