Cảng hàng không quốc tế Vinh - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc Cung cấp hàng hóa cho hạng mục mua sắm "Mua sắm vữa không có ngót Mapeigrout SV phục vụ việc trám vá các vết nứt trên sân đỗ tàu bay" - Cảng hàng không quốc tế Vinh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức quan tâm, nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: