Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm “Sửa chữa thiết bị cân bằng tải hệ thống mạng Tòa nhà Văn phòng Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất”. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: