Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Mua băng tải, rulo cho băng chuyền cong 90º M3 và băng chuyền cong xoắn 90º T18 thuộc hệ thống băng chuyền hành lý đi ga Quốc nội. 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: