Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Thay đèn LED chiếu sáng bên trong biển báo. 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: