Cảng hàng không quốc tế Cát Bi – CN Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: Thay tấm Tapi và bánh xe tỳ ép ma sát băng chuyền đảo hành lý - Cảng HKQT Cát Bi. 

Đề nghị Quý Công ty quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: