Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá về việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ hạng mục “Cung cấp, lắp đặt thay mới lưới lọc không khí cho máy làm lạnh AHU tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”. 

Đề nghị các nhà cung cấp hàng hóa/dịch vụ, nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây: