Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo mời chào giá: Cung cấp bộ đàm cầm tay trang bị bổ sung cho các phòng chuyên môn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.
Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị tải về theo đường link:
-    Thông báo mời chào giá: Cung cấp bộ đàm cầm tay trang bị bổ sung cho các phòng chuyên môn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cảng HKQT Phú Quốc
Trân trọng thông báo.