Cảng hàng không Buôn Ma Thuột  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Đấu giá nhượng quyền khai thác taxi tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.