Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc  - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc: Gia công lắp đặt khung đo hành lý xách tay.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:
-    Thông báo mời chào giá: Gia công lắp đặt khung đo hành lý xách tay – Cảng HKQT Phú Quốc
Trân trọng thông báo.