Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo mời chào giá: Thông báo mời chào giá: Mua 02 ống cấp khí lạnh cho xe cấp khí lạnh tàu bay.

Thông tin chi tiết, đề nghị các đơn vị tải vè theo đường link:

Trân trọng thông báo.