Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục mua sắm: Mua bao nylon phục vụ công tác vệ sinh nhà ga từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2021.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

- Thông báo mời chào giá về việc: Mua bao nylon phục vụ công tác vệ sinh nhà ga từ tháng 06 đến tháng 12 năm 2021 - Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Trân trọng thông báo.