Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc cung cấp bộ đàm để trang bị cho các Phòng chuyên môn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh – Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.