Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tổ chức mời chào giá rộng rãi về việc Cung cấp Dịch vụ bảo dưỡng (02) Chiller YORK, Model  YKHQFVP85COG tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.