Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi mua hạng mục “Mua vật tư bảo dưỡng định kỳ năm cho xe cứu hỏa số 8, 9; bảo dưỡng định kỳ 6 tháng cho xe cứu hỏa số 5, 6, 7”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.