Cảng hàng không quốc tế Vinh tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp Hạng mục mua sắm: "Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động tại Cảng hàng không quốc tế Vinh".

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

Trân trọng thông báo.