Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng hiện đang phát hành HSMT gói thầu: “Cung cấp hệ thống máy hàn nhựa đường cho Cảng HKQT Đà Nẵng” trên Hệ thống Đấu thầu quốc gia. Thông tin cụ thể như sau:

 1. Tên Chủ đầu tư đăng TBMT: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng-Chi nhánh Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP.
 2. Tên dự án: Đầu tư hệ thống máy hàn nhựa đường.
 3. Loại dự án: nhóm C.

Nội dung thông báo mời thầu:

 • Tên gói thầu: Cung cấp hệ thống máy hàn nhựa đường cho Cảng HKQT Đà Nẵng.
 •  Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển và Chi phí sản xuất kinh doanh của TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước.
 • Hình thức dự thầu: Đấu thầu qua mạng.
 • Số TBMT: 20210405246. Thời điểm đăng tải: 08h14 ngày 19/04/2021.
 • Số hiệu KHLCNT: 20210405160.
 • Thời gian nhận E-HSMT: từ 08h14 ngày 19/04/2021 đến trước 09h00 ngày 23/04/2021. Phát hành E-HSMT: miễn phí.
 • Địa điểm nhận E-HSDT: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Địa điểm thực hiện gói thầu: Cảng HKQT Đà Nẵng.
 • Thời điểm đóng/mở thầu: 9h00 ngày 23/04/2021.
 • Địa điểm mở thầu: website http://muasamcong.mpi.gov.vn.
 • Dự toán gói thầu: 652.000.000 VND (bằng chữ: sáu trăm năm mươi hai triệu đồng chẵn).

Các Nhà thầu có nhu cầu tham dự gói thầu vui lòng truy cập website http://muasamcong.mpi.gov.vn để tìm hiểu thông tin chi tiết.

Trân trọng thông báo.