Sáng ngày 24/7/2018, tại Hội trường Tổng công ty, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lại Xuân Thanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Mạnh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; lãnh đạo các Ban chức năng thuộc Tổng công ty; các cổ đông và đại diện ủy quyền theo quy định. Đại biểu khách mời là lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ GTVT, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam.

Hội đồng quản trị Tổng công ty tặng hoa cảm ơn đồng chí Lê Mạnh Hùng

Lãnh đạo các Vụ chức năng Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam, Hội đồng quản trị Tổng công ty tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Thế Phiệt

Đại hội đã thành công tốt đẹp, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018, với các nội dung:

  1. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
  2. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020:
  • Thông qua miễn nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP thôi làm thành viên Hội đồng quản trị để nghỉ hưu theo chế độ.
  • Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Vũ Thế Phiệt làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nhiệm kỳ 2016 2020.

Ông Vũ Thế Phiệt sinh ngày 20/11/1973, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị và bằng C Tiếng Anh. Ông Vũ Thế Phiệt là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Văn phòng Tổng công ty