Flight Plan
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:25 --:-- HAN-VII VN1709 OPN
07:25 --:-- HAN-VII QH1653 OPN
08:30 --:-- SGN-VII QH1152 OPN
08:35 --:-- SGN-VII VJ212 OPN
09:20 --:-- SGN-VII VN1262 OPN
11:40 --:-- HAN-VII 0V8313 OPN
12:40 --:-- DLI-VII VJ712 OPN
12:50 --:-- SGN-VII VN1264 OPN
13:05 --:-- VCA-VII VJ480 OPN
13:05 --:-- BMV-VII QH1762 OPN
14:55 --:-- SGN-VII VJ210 OPN
17:20 --:-- SGN-VII VN7268 OPN
18:35 --:-- SGN-VII VJ224 OPN
18:45 --:-- HAN-VII VN1715 OPN
19:40 --:-- SGN-VII VN1268 OPN
19:45 --:-- SGN-VII BL554 OPN
21:35 --:-- SGN-VII VJ216 OPN
23:20 --:-- SGN-VII VJ228 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
Empty Data.