Cập nhật Hướng dẫn giám sát cách ly xã hội người từ các tỉnh khác đến Cà Mau 12-08-2021