Description: http://camauairport.vn/userfiles/image001(2).jpg

1. Thời gian mở quầy làm thủ tục

Thời gian mở quầy: trước 2 tiếng so với giờ cất cánh.

2. Thời gian đóng quầy làm thủ tục

Thời gian đóng quầy kết thúc chấp nhận khách là 40 phút trước giờ cất cánh.

3. Thời gian đóng cửa ra máy bay

Description: http://camauairport.vn/userfiles/image002(4).jpg

Cửa ra máy bay sẽ đóng 15 phút trước thời gian dự định cất cánh. Hành khách sẽ không được chấp nhận vận chuyển nếu đến muộn so với thời gian trên.