Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:20 --:-- CXR-SGN VJ691
06:00 --:-- CXR-HAN VJ776
06:20 --:-- CXR-HAN VJ772
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
07:15 --:-- CXR-HAN VN1550
07:30 --:-- CXR-HAN VJ780
08:00 --:-- CXR-HPH VJ732
08:00 --:-- CXR-DAD VN1946
08:25 --:-- CXR-TPE BL1050
08:55 --:-- CXR-ZYI BL1230
08:55 --:-- CXR-HAN VN1552
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471
09:00 --:-- CXR-THD VJ792
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:10