Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
07:05 --:-- CXR-VKO ZF744 OPN
08:25 --:-- CXR-UUS ZF6544 OPN
10:05 --:-- CXR-CGO VJ5258 OPN
10:30 --:-- CXR-HKG UO567 OPN
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476 OPN
12:00 --:-- CXR-KUL AK205 OPN
12:20 --:-- CXR-LHW VJ5126 OPN
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102 OPN
13:05 12:45 CXR-DLC VJ5152 OPN
13:10 --:-- CXR-MFM QH582 OPN
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306 OPN
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270 OPN
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246 OPN
13:40 --:-- CXR-CZX VN494 OPN
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454 OPN
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380 OPN
14:35 --:-- CXR-TSN VN500 OPN
15:30 --:-- CXR-JJN VN876 OPN
15:35 --:-- CXR-HGH VJ5346 OPN
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050 OPN
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838 OPN
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336 OPN
17:50 --:-- CXR-NKG VJ5418 OPN
18:20 --:-- CXR-HGH CA728 OPN
18:25 --:-- CXR-TOF ZF7044 OPN
18:50 --:-- CXR-WUH VJ5378 OPN
19:10 --:-- CXR-CSX VJ5358 OPN
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012 OPN
20:30 --:-- CXR-XIY VJ5362 OPN
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396 OPN
21:10 --:-- CXR-CTU VJ5316 OPN
21:30 --:-- CXR-KMG VJ5324 OPN
21:30 --:-- CXR-ICN VN440 OPN
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856 OPN
21:50 --:-- CXR-ICN VJ836 OPN
00:50 --:-- CXR-ICN KE468 OPN
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562 OPN
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908 OPN
03:10 --:-- CXR-ICN TW158 OPN
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800 OPN
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:55 --:-- VKO-CXR ZF743 OPN
05:00 --:-- ICN-CXR VJ839 OPN
05:25 --:-- CTU-CXR VJ5317 OPN
06:15 --:-- PEK-CXR VN521 OPN
06:40 --:-- NOZ-CXR ZF4241 OPN
09:10 --:-- HKG-CXR UO566 OPN
09:15 --:-- ICN-CXR VN441 OPN
09:25 --:-- ICN-CXR VJ837 OPN
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475 OPN
11:30 --:-- KUL-CXR AK204 OPN
11:40 --:-- BQS-CXR ZF2843 OPN
12:40 --:-- INC-CKG-CXR CA453 OPN
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049 OPN
17:20 --:-- HGH-CXR CA727 OPN
18:30 --:-- MFM-CXR QH583 OPN
19:15 --:-- CSX-CXR BK3011 OPN
19:20 --:-- CGO-CXR VJ5259 OPN
20:50 --:-- CKG-CXR 3U8855 OPN
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307 OPN
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103 OPN
22:05 --:-- LHW-CXR VJ5127 OPN
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271 OPN
22:10 --:-- CZX-CXR VN495 OPN
22:10 --:-- JJN-CXR VN877 OPN
23:10 --:-- WUX-CXR VJ5381 OPN
23:45 --:-- ICN-CXR KE467 OPN
23:55 --:-- TNA-CXR VJ5247 OPN
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5347 OPN
00:35 --:-- ICN-CXR ZE561 OPN
00:40 --:-- DLC-CXR VJ5153 OPN
01:00 --:-- TSN-CXR VN501 OPN
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4907 OPN
01:30 --:-- KWE-CXR VJ5337 OPN
01:50 --:-- ICN-CXR TW157 OPN
02:10 --:-- CSX-CXR VJ5359 OPN
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799 OPN
02:35 --:-- WUH-CXR VJ5379 OPN
02:50 --:-- OVB-CXR EO2537 OPN
02:55 --:-- NKG-CXR VJ5419 OPN