Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:25 --:-- CXR-SGN VJ695
05:35 --:-- CXR-HAN VJ788
05:55 --:-- CXR-SGN VJ601
06:15 --:-- CXR-DAD VJ582
06:20 --:-- CXR-HAN VJ772
06:30 --:-- CXR-HAN VJ784
07:00 --:-- CXR-VII BL520
07:00 --:-- CXR-DAD VN1946
07:15 --:-- CXR-TPE BL1050
07:15 --:-- CXR-HAN VJ776
07:15 --:-- CXR-HAN VN1550
07:30 --:-- CXR-HAN VJ780
08:00 --:-- CXR-HPH VJ732
08:00 --:-- CXR-SGN VN1341
08:55 --:-- CXR-HAN VN1552
09:00 --:-- CXR-VCA VJ471
09:00 --:-- CXR-THD VJ792
09:15 --:-- CXR-HET VJ5188
09:25 --:-- CXR-SVX RL8754
10:00 --:-- CXR-NTG VJ5402
10:25 --:-- CXR-DMK FD647
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
10:55 --:-- CXR-SGN VJ607
11:00 --:-- CXR-HAN VJ770
11:15 --:-- CXR-SGN VN1345
11:20 --:-- CXR-SZX HU476
11:30 --:-- CXR-KHN VJ5214
11:30 --:-- CXR-YIW VJ5420
12:05 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:50 --:-- CXR-MFM QH582
12:55 --:-- CXR-BKK PG994
13:05 --:-- CXR-HAN QH1416
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:30 --:-- CXR-BAX ZF2244
13:35 --:-- CXR-HAN VJ782
13:35 --:-- CXR-HFE VN720
13:45 --:-- CXR-SGN BL383
14:15 --:-- CXR-MFM VJ5518
14:15 --:-- CXR-HAN VN1562
14:25 --:-- CXR-SWA VJ5466
15:05 --:-- CXR-SGN VN1347
15:15 --:-- CXR-NKG VJ5416
15:40 --:-- CXR-SGN BL381
15:45 --:-- CXR-HGH