TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH

Số: ………/TB-CHKQTCR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Cam Ranh, ngày …… tháng …… năm 2020

 

        THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Hạng mục: “Sửa chữa thay thế linh kiện cho hệ thống lưu điện dự phòng UPS 60KVA nhà ga T1- Cảng HKQT Cam Ranh”

    Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá hạng mục: “Sửa chữa thay thế linh kiện cho hệ thống lưu điện dự phòng UPS 60KVA nhà ga T1- Cảng HKQT Cam Ranh”.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

  1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

          -  Khối lượng thực hiện:

STT

Tên thiết bị

ĐVT

Số lượng

Yêu cầu

01

Quạt làm mát cho bo mạch điều khiển

(Fan 24VDC – 230m3/H-119x119x38)

Xuất xứ: Hungary hoặc EU

Cái 

06

+ Chất lượng: Mới 100 %, chưa qua sử dụng;

+ Năm sản xuất: 2019 trở về sau;

+ Có chứng nhận xuất xứ và chất lượng C/O, C/Q sản phẩm;

+ Hãng sản xuất: Socomec hoặc tương đương;

+ Cam kết bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tối thiểu 12 tháng.

+ Nhân sự lắp đặt phải có giấy đào tạo của hãng UPS Socomec còn thời hạn hiệu lực đến 31/12/2021.

02

Quạt làm mát cho bo mạch điều khiển

(Fan 24VDC – 140m3/H-119x119x32)

Xuất xứ: Hungary hoặc EU

Cái 

01

03

Khối tụ một chiều DC Capacitors – MAS GP60/80 (Băng tụ gồm 12 tụ DC 1500µF-450VDC)

Xuất xứ: Italy hoặc EU

Khối

02

           - Thời gian thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

           - Địa điểm thực hiện: Nhà ga T1 Cảng HKQT Cam Ranh

          - Giá trị chào giá: Đề nghị nhà cung cấp chào giá trọn gói hạng mục: “Sửa chữa thay thế linh kiện cho hệ thống lưu điện dự phòng UPS 60KVA nhà ga T1- Cảng HKQT Cam Ranh” đã bao gồm thuế GTGT 10%, phí nhân công, vật tư và các chi phí khác để thực hiện hợp đồng.

           - Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ, không chấp nhận chào loại đồng tiền khác.

           - Thanh toán:

    + Phương thức thanh toán: chuyển khoản.

    + Điều kiện thanh toán: Thanh toán 100% giá trị thực hiện hợp đồng sau khi hai bên ký biên bản bàn giao và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng và Cảng HKQT Cam Ranh nhận được đầy đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng.

          - Thời gian hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

  1. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ chào giá:

          Thời hạn nộp hồ sơ chào giá: Trước 9h00 ngày …./…./2020

          - Phương thức nộp hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh.

         - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Văn thư - Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh, Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

  1. Thông tin liên hệ:

        - Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.

           - Tel: (0258) 3989988  

        - Người liên hệ: Ông Nguyễn Ngọc Long (SĐT: 0917.341.299); Ông Lê Ngọc Chinh (SĐT: 0905.398023)

  1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

          Có giấy phép đăng ký kinh doanh hợp pháp.

        - Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

          - Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp linh kiện UPS.

          - Có giấy chứng nhận phân phối/ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất còn hiệu lực.

        - Cung cấp tối thiểu 02 hợp đồng trong lĩnh vực cung cấp linh kiện UPS mà nhà cung cấp đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà cung cấp chính. (Đính kèm hợp đồng và hóa đơn hoặc biên bản nghiệm thu).

 

 

 

 

Nơi nhận:

  • Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGUYỄN BÁ QUÂN