Ngày 01/12/2022, tại Cảng HKQT Cam Ranh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2022 cho Cụm thi đua số 3 – Tổng công ty Cảng HKVN - CTCP.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng hàng không Liên Khương, Cảng hàng không Pleiku, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Tuy Hòa.

Cụm thi đua số 3 được thành lập theo Quyết định số 2122/QĐ-TCTCHKVN ngày 30/05/2022 với Cụm trưởng là Cảng HQKT Cam Ranh. Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, xuất hiện nhiều biến chủng mới ảnh hưởng chung đến nguồn lao động các đơn vị nhưng được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, các phòng Ban chức năng Tổng công ty cũng như sở ban ngành tại các địa phương, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của tập thể cấp Ủy, Ban lãnh đạo, CBNV các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các chuyến bay đi và đến, đảm bảo cung ứng chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách văn minh lịch sự.

Các đơn vị đã triển khai, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng ủy TCT ban hành. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng luôn được các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên quan tâm, chăm lo, hướng tới cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và giữ gìn môi trường sinh thái. Năm 2022, Cụm thi đua số 3 đạt doanh thu hơn 917 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt hơn 61 tỷ đồng.

 

 

 

Các đơn vị ký kết Giao ước thi đua năm 2023

Cũng tại Hội nghị, trên tinh thần đoàn kết, chủ động và sáng tạo, với chủ đề thi đua năm 2023: Thi đua thực hiện nhiệm vụ phục vụ bay an toàn tuyệt đối, an ninh an toàn được đảm bảo, sản xuất kinh doanh giỏi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu”, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã bầu chọn Cảng hàng không Liên Khương là Cụm trưởng của Cụm thi đua năm 2023. Cụm cũng đã thống nhất đăng ký thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2023, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Kế hoạch năm 2023 với một số nội dung sau:

1.Tổ chức phát động thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt theo từng nội dung, mục tiêu, biện pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh(SXKD) được giao, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” với mục tiêu “năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm phục vụ bay an toàn, thực hiện tốt an toàn vệ sinh lao động”. Nâng cao năng lực cạnh tranh trong doanh nghiệp với chủ đề “Hội nhập và phát triển”; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 ở từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD chung toàn Cụm thi đua.

2. Cụm thi đua số 3 và các đơn vị trong Cụm thi đua nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong đơn vị; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ quan, đơn vị; Phấn đấu 100% CB CNV, người lao động không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội hoặc vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị.

3. Triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và gắn kết các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp; Thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng và lãng phí ... góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm  2023 và những năm tiếp theo.

4. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hoạt động SXKD.

5. Xây dựng kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, những gương điển hình tiên tiến. Tổ chức tuyên truyền  đẩy mạnh các hoạt động giao lưu điển hình tiên tiến, Văn hóa - Văn nghệ - TDTT gắn với chủ đề giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ các đơn vị thành viên trong Cụm nhằm mang lại lợi ích thiết thực và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB CNV người lao động.