Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời tham gia hợp tác kinh doanh hạng mục: “Hợp tác kinh doanh tại vị trí NE5, NE6 khu vực cách ly ga đi – Nhà ga hành khách T1  - Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các đối tác quan tâm thực hiện theo các yêu cầu sau:

  1. Yêu cầu về hồ sơ mời tham gia:
  1. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ mời tham gia, hồ sơ đề xuất:
  • Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ 09h00 ngày 03/08/2022 đến trước 09h00 ngày 12/08/2022.
  • Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất: Trước 09h00 ngày 12/08/2022.
  • Phương thức nộp hồ sơ đề xuất: Gửi trực tiếp hoặc qua chuyển phát nhanh.
  • Địa điểm nhận HSMTG/HSĐX: Phòng Kế hoạch tài chính - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – TCT Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.
  1. Yêu cầu khi nộp trực tiếp hồ sơ đề xuất:
  • Giấy giới thiệu có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty.
  • CMND/CCCD người tham gia nộp hồ sơ đề xuất.
  1. Thông tin liên hệ: