Từ nhu cầu thực tế về nâng cao hiệu quả và chuẩn hóa hoạt động quản lý, cũng như yêu cầu bắt buộc đối với các đơn vị hoạt động trong ngành hàng không, Ban lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã xác định việc triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện.

Cảng HKQT Cam Ranh đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn Công ty TNHH Apave Việt Nam thực hiện tư vấn, đào tạo, xây dựng hệ thống các quy trình, tài liệu theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng thuộc Cảng HKQT Cam Ranh đảm bảo phù hợp với thực tế và tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Sau một thời gian, Cảng HKQT Cam Ranh đã hoàn thành xây dựng hệ thống tài liệu và triển khai phổ biến, áp dụng trong toàn đơn vị.

Qua thời gian triển khai áp dụng, Cảng HKQT Cam Ranh đã cùng Công ty TNHH Tuv Nord Việt Nam thuộc tập đoàn TUV NORD (Cộng hòa liên bang Đức) thực hiện đánh giá cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Sau thời gian đánh giá và khắc phục các điểm khuyến cáo, Cảng HKQT Cam Ranh đã chính thức được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 có hiệu lực trong vòng 03 năm.

Lãnh đạo Cảng HKQT Cam Ranh đánh giá việc cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 là bước khởi đầu để Cảng HKQT Cam Ranh tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý, chất lượng công việc và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ của khách hàng. Cảng HKQT Cam Ranh sẽ tiếp tục triển khai duy trì, cập nhật, bổ sung các quy trình, tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.