TỔNG CÔNG TY

CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM-CTCP

CẢNG HÀNG KHÔNG QT CAM RANH

Số:……./TB-CHKQTCR

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

              Cam Ranh, ngày      tháng      năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục: “Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

  • Chất lượng: Vật tư bảo dưỡng phải mới 100%, chưa qua sử dụng;
  • Xuất xứ: Yêu cầu vật tư cung cấp có xuất xứ rõ ràng.
  • Có giấy chứng nhận xuất xưởng đối với các các loại nhớt (xuất xứ trong nước) và CO/CQ bản sao công ty đối với các loại vật tư nhập khẩu.
  • Yêu cầu bảo dưỡng: Các vật tư bảo dưỡng thay thế phải đảm bảo yêu cầu đúng kỹ thuật, đúng chủng loại, tương thích với 03 xe cứu hỏa nêu trên.
  • Yêu cầu khác:

+ Công tác bảo dưỡng định kỳ, thay thế vật tư/phụ tùng phải đảm bảo chất lượng và các xe hoạt động ổn định.

+ Nhân sự thực hiện công việc có chứng chỉ thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa của hãng sản xuất xe cứu hỏa (hãng Rosenbauer hoặc Titan) do hãng sản xuất đào tạo và cấp chứng chỉ. 

  • Yêu cầu bảo hành:

+ Đối với đợt 1 (Bảo dưỡng 6 tháng đầu năm 2024): Bảo hành 6 tháng cho các hàng hóa/vật tư và phần công việc thực hiện kể từ ngày 2 Bên ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng (hoàn thành khối lượng thực hiện đợt 1).

Đối với đợt 2 (Bảo dưỡng 6 tháng cuối năm 2024): Bảo hành 6 tháng cho các hàng hóa/vật tư và phần công việc thực hiện kể từ ngày 2 Bên ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa đưa vào sử dụng (hoàn thành khối lượng thực hiện đợt 2).

- Quy mô vật tư/dịch vụ cung cấp: Theo bảng số 01 đính kèm.

- Thời gian thực hiện:

+ Đối với đợt 1: (Bảo dưỡng 6 tháng đầu năm 2024): Thời gian thực hiện: 20 ngày (Dự kiến quý II/2024).

+ Đối với đợt 2 (Bảo dưỡng 6 tháng cuối năm 2024): Thời gian thực hiện: 20 ngày (Dự kiến quý IV/2024).

- Địa điểm thực hiện: Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

- Giá: Đề nghị chào giá trọn gói hạng mục Bảo dưỡng định kỳ năm 2024 đối với 03 xe cứu hỏa (BKS: CXR-12101, CXR-12102 và CXR-12103) của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã bao gồm thuế VAT theo quy định, chi phí giao hàng, chi phí thực hiện công việc và các chi phí liên quan khác để thực hiện).

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ

- Thanh toán:

+ Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

+Phương thức thanh toán: Thỏa thuận khi thương thảo Hợp đồng.

- Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

- Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá

- Thời gian phát hành hồ sơ chào giá: 09h00 ngày 31 tháng 05 năm 2024

- Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: Trước 10h00 ngày 05 tháng 06 năm 2024.

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng văn thư Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, TP. Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Thông tin liên hệ:

- Phòng Kỹ thuật hạ tầng - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh – Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP.

- Người liên hệ: Trần Văn Kiên – Phòng Kỹ thuật hạ tầng

- SĐT: 089 838 3388

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

- Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

 

Nơi nhận:

-  Đơn vị cung cấp;

-  Lưu VT, PKTHT (P,02b).

-  Đính kèm: Biểu mẫu Đơn chào hàng, Bảng quy mô và giá chào

    GIÁM ĐỐC

 

Chi tiết tại đây