Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Cung cấp dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý năm 2024 tại nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Cam Ranh”.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá:

a.Quy mô thực hiện:

Thực hiện công tác thu gom xe đẩy phục vụ hành khách trong nhà ga và sân đỗ ô tô về các vị trí tập kết tại nhà ga hành khách T1, cụ thể:

 • Vị trí 01 (cạnh cửa số 01): phân bố 30 xe.
 • Vị trí 02 (cạnh cửa số 05): phân bố 30 xe.
 • Vị trí 03 (cạnh băng chuyền trả hành lý số 01): phân bố 34 xe.
 • Vị trí 04 (cạnh băng chuyền trả hành lý số 02): phân bố 70 xe.
 • Vị trí 05 (giữa băng chuyền trả hành lý số 03 và 04): phân bố 100 xe.
 • Vị trí 06 (cạnh nhà giữ xe máy): phân bố 10 xe.
 • Ngoài ra còn tập kết xe tạm thời ở khu vực làm thủ tục check-in của Công ty TNHH dịch vụ mặt đất hàng không (AGS) và Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn – Chi nhánh Cam Ranh (SAGS – Cam Ranh)  (không để quá 10 xe).
 • Sau khi hành khách sử dụng xong các xe đẩy hành lý phải được thu gom và tập kết về các vị trí nêu trên.

b. Yêu cầu dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý:

 • Để phục vụ tốt hành khách, nhà cung cấp dịch vụ phải đảm bảo luôn có nhân viên trực khi có chuyến bay đi hoặc đến, cụ thể:
 • Đối với số lượng chuyến bay cả đi và đến dưới 40 chuyến, phân công tối thiểu 2 nhân viên/ca trực
 • Đối với số lượng chuyến bay cả đi và đến từ 40 chuyến đến dưới 60 chuyến, phân công tối thiểu 3 nhân viên/ca trực
 • Đối với số lượng chuyến bay cả đi và đến trên 60 chuyến, phân công tối thiểu 4 nhân viên/ca trực
 • Tổng số nhân sự tối thiểu bố trí: 08 nhân sự chia làm 02 ca trực.
 • Tổng số nhân sự/ca trực: 04 nhân sự.
 • Quản lý, kiểm soát, thu gom và sắp xếp xe đẩy hành lý vào vị trí tập kết đúng qui định.
 • Đảm bảo số lượng xe đẩy đủ để phục vụ nhu cầu của hành khách.
 • Kiểm soát chặt chẽ số lượng xe đẩy để đảm bảo số lượng và tránh thất lạc; thống kê và báo cáo số lượng xe đẩy hàng tháng cho Cảng; Trường hợp để xảy ra mất mát, phải bồi thường thiệt hại có giá trị tương đương.
 • Kiểm soát chặt chẽ số lượng xe đẩy mà các cơ quan, đơn vị sử dụng với mục đích khác.
 • Phối hợp lập biên bản ghi nhận các vụ việc hành lý vô chủ trên xe đẩy, hỏng hóc, thất lạc…

c. Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng được ký và có hiệu lực.

d. Địa điểm thực hiện: Nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh

e. Giá: Đề nghị chào giá trọn gói cung cấp dịch vụ thu gom xe đẩy hành lý năm 2024 tại nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Cam Ranh đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT.

Trường hợp có sự thay đổi cắt giảm số lượng chuyến bay đi và đến do điều kiện khai thác thực tế, thì áp dụng tính chi phí dịch vụ theo thực tế số lượng chuyến bay trong ngày theo từng tháng, cụ thể:

                   - Giá trị thanh toán hợp đồng trong tháng:

∑ giá trị thanh toán trên tháng = ∑ G n   x (1  - T n  )

Trong đó:

G n  (giá trị hợp đồng trên ngày) = Giá trị hợp đồng trên tháng ÷  Số ngày thực tế trong tháng tính chi phí dịch vụ.

n:  Số ngày trong tháng

T n    : Tỉ lệ giảm theo ngày trong tháng tính chi phí dịch vụ được quy định cụ thể:

 

STT

Trường hợp

Mức cắt giảm (%)

1

Không có chuyến bay

90

2

Từ 1 - 20 chuyến bay/ ngày

(1 ≤ x ≤ 20)

70

3

Từ 21- 40 chuyến bay/ngày

(21 ≤ x ≤ 40)

50

4

Từ 41 - 60 chuyến bay/ ngày

(41 ≤ x ≤ 60)

25

5

Từ 61 chuyến bay/ ngày trở lên

(x ≥ 61)

0

 •  

f. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ

g. Thanh toán:

h. Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.

i. Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu.

2. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:

    Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

    Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

    Email: vanthu.cxr@acv.vn

3.Thông tin liên hệ:

 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Phòng Kỹ thuật hạ tầng

Người liên hệ: Ông Trần Văn Kiên

Tel: 089.8383388

4. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:

 • Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.
 • Có tối thiểu 08 hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên. Các lao động phải được đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và có giấy chứng nhận huấn luyện kiến thức an ninh hàng không còn hiệu lực tính đến trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chào giá