THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống dây điện động lực, dây tiếp địa, các máng điện, các tủ điện nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

    Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời chào giá rộng rãi hạng mục “Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống dây điện động lực, dây tiếp địa, các máng điện, các tủ điện nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh”.

     Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá: Chi tiết theo link đính kèm:
 • Yêu cầu đối với vật tư:

Yêu cầu chung:

 • Thiết bị, vật tư: mới 100% chưa qua sử dụng.
 • Năm sản xuất: 2018 trở về sau
 • Toàn bộ thiết bị/vật tư cung cấp nhập ngoại phải có giấy tờ C/O, C/Q; đối với các thiết bị/vật tư trong nước phải có phiếu xuất xưởng đầy đủ và hợp lệ. Các hạng mục theo file đính kèm.

/uploads/camranhairport/users/dfae0ebcad434bfb7cbb/documents/2020/5.%20Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20m%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%20gi%C3%A1%20%20c%E1%BA%A3ng%20HKQT%20CamRanh.docx

 • Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 • Địa điểm thực hiện: Nhà ga hành khách T1 - Cảng HKQT Cam Ranh
 • Giá: Đề nghị chào giá trọn gói sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống dây điện động lực, dây tiếp địa, các máng điện, các tủ điện nhà ga T1 - Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, đã bao gồm toàn bộ chi phí, thuế GTGT.
 • Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán:
 • Phương thức thanh toán: chuyển khoản.
 • Điều kiện thanh toán: thanh toán 100% giá trị Hợp đồng sau khi thanh lý Hợp đồng.
 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ chào giá.
 • Hồ sơ chào giá phải được ký bởi người đại diện có thẩm quyền cơ quan, đơn vị đóng dấu.
 1. Thời hạn, địa điểm gửi hồ sơ chào giá:
 •  Thời gian gửi hồ sơ báo giá: 15 h 00 ngày 31 tháng 08 năm 2020
 •  Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá:

 Phòng văn thư – Văn phòng Cảng hàng không quôc tế Cam Ranh

 Địa chỉ: Sân bay Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam ranh, tỉnh Khánh Hòa.

 Email: vpchkcxr@gmail.com

 1. Thông tin liên hệ:
 • Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP/Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
 • Phòng Kỹ thuật hạ tầng.
 • Tel: 0985.855.893.
 • Người liên hệ: Ông Phan Song Hòa – Kỹ sư điện.
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
 • Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp và phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực liên quan
 • Có số năm hoạt động tối thiểu: 02 năm
 • Có tối thiểu 01 hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị hệ thống điện cho các công trình xây dựng dân dụng.
 • Đã thực hiện công việc bảo trì tại Cảng HKQT Cam Ranh (02 hợp đồng liên quan).
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.