Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tổ chức mời tham gia hợp tác kinh doanh hạng mục: “Hợp tác kinh doanh hệ thống trụ sạc xe ô tô điện khu vực sân đỗ ô tô mở rộng tại Nhà ga hành khách T1- Cảng HKQT Cam Ranh”.

Đề nghị các đối tác quan tâm thực hiện theo các yêu cầu sau:

 1. Yêu cầu về hồ sơ mời tham gia:
 1. Thời gian, địa điểm giao nhận hồ sơ mời tham gia, hồ sơ đề xuất:
 • Thời gian phát hành hồ sơ mời tham gia: Từ 9h00 ngày 12/12/2023 đến trước 9h00 ngày 19/12/2023.
 • Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất: Trước 9h00 ngày 19/12/2023.
 • Phương thức mua hồ sơ mời tham gia và nộp hồ sơ đề xuất: Trực tiếp.
 • Địa điểm mua hồ sơ mời tham gia: Phòng Kế hoạch tài chính - Văn Phòng Cảng HKQT Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 • Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Phòng văn thư – Văn Phòng Cảng HKQT Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
 1. Yêu cầu khi nộp trực tiếp hồ sơ đề xuất:
 • Giấy giới thiệu có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty (bản gốc).
 • CMND/CCCD người tham gia mua HSMTG và nộp hồ sơ đề xuất (bản sao)
 1. Thông tin liên hệ:.