" Quy định tạm ngưng áp dụng - cập nhật ngày 17/11/2023 "

THÔNG TIN HƯỚNG DẪN HÀNH KHÁCH KHI ĐẾN CÔN ĐẢO BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

(Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương)

 

1. Xét nghiệm SARS-CoV-2: Hành khách trước khi đến Côn Đảo được khuyến cáo thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh âm tính hoặc xét nghiệm RT-PCR  âm tính còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

 

2. Di chuyển từ Cảng hàng không Côn Đảo- trung tâm huyện Côn Đảo: di chuyển bằng phương tiện tự chọn.

 

3. Hành khách chưa thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi đến Côn Đảo:

 

+  Nếu hành khách đã đặt cơ sở lưu trú: xét nghiệm tại cơ sở lưu trú.

 

+ Nếu hành khách chưa đặt sẵn cơ sở lưu trú: xét nghiệm tại Trung tâm y tế hoặc xét nghiệm tại cơ sở lưu trú (sau khi đặt xong nơi lưu trú).

 

Thông tin cập nhật ngày 23/3/2022.

Khi có thông tin mới liên quan Cảng hàng không Côn Đảo sẽ thông báo trên trang thông tin điện tử của đơn vị www.vietnamairport.vn/condaoairport

Tin bài: Cảng Hàng Không Côn Đảo