Thông báo chào giá: Cắt quỳ, phát cỏ, nạo vét mương thoát nước nhà ga Liên Khương

Chi tiết tại đây