Cảng hàng không Liên Khương - CN TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: "Mua sắm bảo hộ lao động 2023". Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm và gửi hồ sơ chào giá theo yêu cầu. Chi tiết tại đây.