Cảng hàng không Liên Khương - CN TCT Cảng hàng không Việt Nam - CTCP chào giá rộng rãi: Cung cấp dịch vụ kiểm định trang thiết bị mặt đất năm 2022. Chi tiết tại đây