Cảng hàng không Liên Khương tổ chức mời chào giá rộng rãi gói thầu: "Cung cấp lắp đặt quầy Meeting Point - Cảng hàng không Liên Khương". Chi tiết tại đây