Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: “Cung cấp ly giấy phục vụ nước uống miễn phí cho Cảng hàng không Liên Khương năm 2023”. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá. Chi tiết tại đây.