Cảng hàng không Liên Khương tổ chức mời chào giá rộng rãi gói thầu "Cung cấp thảm nhựa trải sàn khu vực an ninh soi chiếu quốc nội, quốc tế và 02 cầu ống lồng quốc nội, quốc tế - Cảng hàng không Liên Khương"

Chi tiết tại đây