Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá hạn chế: “Cung cấp máy hút bụi, máy hàn, bộ tời bơm giếng khoan, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo thông số nước thải – Cảng HK Liên Khương”. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây