Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: “Ký kết hợp đồng nguyên tắc về cung cấp lốp xe phục vụ công tác bảo dưỡng sữa chữa trang thiết bị mặt đất cho Cảng hàng không Liên Khương năm 2024”. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây.