Cảng hàng không Liên Khương tổ chức chào giá rộng rãi: Vệ sinh vách kính, mái nhà ga đợt 1 năm 2023 - Cảng HK Liên Khương. Đề nghị các cơ quan đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá. Chi tiết tại đây