THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

V/v: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng (cấp V3) cho 03 xe cứu hỏa Cảng HK Liên Khương

Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi cung cấp: “Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 12 tháng (cấp V3) cho 03 xe cứu hỏa Cảng HK Liên Khương”.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi hồ sơ chào giá theo các yêu cầu sau đây:

 1. Yêu cầu về hồ sơ chào giá
 • Yêu cầu đối với dịch vụ bảo dưỡng:

+ Đơn vị cung cấp dịch vụ bảo dưỡng phải có kinh nghiệm trong công tác kiểm tra bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy sau: EONE, SIDES, ROSENBAUER.

    + Kiểm tra bảo dưỡng theo Checklist cấp V3 (định kỳ 12 tháng/ lần) và thay các vật tư đã đến hạn: lọc nhớt, lọc nhiên liệu, lọc nước, lọc hơi, thay nhớt máy, nhớt cầu, nhớt hộp số

    + Dịch vụ bảo dưỡng bao gồm: động cơ và nền xe; Các bộ phận chuyên dùng và hệ thống công tác đặc chủng; Các thiết bị an toàn.

     + Vật tư thay thế phải đúng thông số, chủng loại cho phương tiện PCCC.

-    Địa điểm thực hiện bảo dưỡng: Cảng hàng không Liên Khương.

 • Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày.
 • Giá: đề nghị chào giá đã bao gồm toàn bộ chi phí bảo dưỡng, vật tư lọc, nhớt và nghiệm thu sau bảo dưỡng tại Cảng hàng không Liên Khương, đã bao gồm thuế GTGT. Đồng tiền chào giá, thanh toán: VNĐ.
 • Thanh toán: 1 lần sau khi hoàn thành dịch vụ bảo dưỡng.
 1. Thời gian, địa điểm gửi hồ sơ chào giá
 • Thời hạn gửi hồ sơ chào giá: trước 16h00, ngày 03 tháng 01 năm 2022.
 • Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp, Email hoặc qua đường bưu điện.
 • Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng Cảng HK Liên Khương – QL 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.
 1. Thông tin liên hệ
 • Văn Phòng Cảng hàng không Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.
 • Địa chỉ: Cảng HK Liên Khương, Quốc lộ 20, Liên Nghĩa, H. Đức Trọng,Tỉnh Lâm Đồng. 
 • Điện thoại : 02633.843802                                    Fax: 02633.843500
 1. Yêu cầu đối với nhà cung cấp
 • Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp.
 • Có kinh nghiệm trong công tác bảo dưỡng các phương tiện PCCC.
 • Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.