Kính gửi :  Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu

Căn cứ Công văn 178/TCTCHKVN-TCKT ngày 11/01/2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không theo Quyết định 4224/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2016;

Căn cứ điều kiện thực tế tại Cảng HK Liên Khương, nhằm khai thác mặt bằng cung cấp dịch vụ phi hàng không bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ; Cảng hàng Không Liên Khương thông báo đến Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu về kế hoạch tổ chức lựa chọn, cụ thể như sau:

1.       Cảng HK Liên Khương quy hoạch vị trí số 1.6, trong khu vực công cộng ga đến quốc nội, tầng trệt để cho thuê mặt bằng và nhượng quyền kinh doanh cung cấp dịch vụ phi hàng không trưng bày sản phẩm nông nghiệp tại địa phương.

2.       Kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:

+       Phát hành hồ sơ lựa chọn: từ ngày 18/11/2019 đến ngày 25/11/2019;

+       Tiếp nhận hồ sơ đề xuất, thu tiền cọc, xem sản phẩm lựa chọn: từ ngày 18/11/2019 đến 16h30’ ngày 25/11/2019;

+       Hạn nộp hồ sơ đề xuất: 16h30 ngày 25/11/2019;

+       Tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất: Ngày 26/11/2019;

+       Thông báo kết quả lựa chọn: Ngày 27/11/2019;

+       Thương thảo, ký kết hợp đồng: Ngày 28 - 30/11/2019;

          Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Cảng HK Liên Khương, Điện thoại: 02633.843802.

Vậy, Cảng hàng không Liên Khương thông báo để Quý Cơ quan được biết nhằm chủ động sắp xếp kế hoạch và đăng ký tham gia lựa chọn.

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Cơ quan, đơn vị.