THÔNG BÁO

Kính gửi Quý khách,

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TCTCHKVN ngày 24/03/2022 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) về việc ban hành giá dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách tại các Cảng hàng không do ACV quản lý, khai thác;

Cảng hàng không Liên Khương thông báo đến Quý khách về việc triển khai áp dụng mức giá niêm yết cho dịch vụ dừng, đỗ ô tô tại Cảng hàng không Liên Khương kể từ ngày 01/01/2023, cụ thể như sau:

1. Mức giá áp dụng dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách không thường xuyên:

STT

 

Nội dung

Mức giá (VNĐ) 

10 phút đầu tiên

50 phút tiếp theo

Mỗi 02 giờ tiếp theo

1

Xe ô tô đến 9, xe tải dưới 1,5 tấn

5.000

5.000

5.000

2

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ, xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn

10.000

5.000

10.000

3

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ, xe tải trên 3,5 tấn đến 7 tấn

15.000

10.000

10.000

4

Xe ô tô từ 30 chỗ trở lên, xe tải trên 7 tấn

25.000

10.000

10.000

Đối với trường hợp hệ thống thu giá dịch vụ bị ngừng hoạt động: chỉ thu 1 lượt bằng giá block 10 phút.

2. Mức giá áp dụng dịch vụ dừng, đỗ ô tô để đón, trả hành khách thường xuyên:

STT

Nội dung

Thu theo tháng – Đã bao gồm thuế VAT

( VNĐ/ tháng/ xe)

1

Xe buýt có trợ giá

720.000

2

Xe của cá nhân làm việc tại Cảng hàng không: xe ô tô đến 9 chỗ, xe bán tải

(Xe của cá nhân không thuộc đối tượng ưu tiên)

100.000

3

Xe của doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động kinh doanh khai thác tại Cảng hàng không

 

-

Xe ô tô đến 9 chỗ; xe tải dưới 1,5 tấn.

180.000

-

Xe ô tô từ 10 chỗ đến 16 chỗ; xe bán tải, xe tải từ 1,5 tấn đến 3,5 tấn.

270.000

-

Xe ô tô từ 17 chỗ đến 29 chỗ; xe tải trên 3,5 tấn đến dưới 7 tấn.

360.000

Tất cả các mức giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%.

Trân trọng,