Từ ngày 13/9/2022 đến 17/9/2022, Ban chỉ huy quân sự Cảng hàng không Phù Cát tổ chức huấn luyện tự vệ năm 2022.

Buổi Lễ khai mạc chương trình“Huấn luyện tự về Cảng hàng không Phù Cát năm 2022”

     Đợt tập huấn lần này với mục đích nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho lực lượng Tự vệ về đường lối quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và trình độ kỹ, chiến thuật sẵn sàng đập tan âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực, vận dụng vào nhiệm vụ chính trị đảm bảo hoạt động bay của đơn vị.

Chương trình “Huấn luyện tự về Cảng hàng không Phù Cát năm 2022” chính thức bắt đầu

     Bên cạnh đó, giáo viên còn huấn luyện các chiến sĩ tự vệ trong công tác giáo dục chính trị và huấn luyện, quân sự; huấn luyện về kỹ thuật bắn súng, thuốc nổ, mìn, lựu đạn, kỹ thuật công sự ngụy trang...

     Trong thời gian huấn luyện đơn vị đã luôn đảm bảo quân số, đúng thành phần, thời gian quy định và an toàn tuyệt đối về người và công cụ hỗ trợ và đảm bảo công tác huấn luyện không làm ảnh hưởng đến công tác phục vụ bay. Phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi trở lên cả về bài giảng chính trị và thực hành.

Tin, ảnh

Trần Thị Bích Oanh