1. Tên gói thầu: Cho thuê mặt bằng cung ứng dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát vị trí PHK1-4.

            2. Mức giá để chọn Đơn vị cung ứng dịch vụ:

            Căn cứ vào Quyết định số 4224/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải v/v ban hành khung giá một số dịch vụ phi hàng không tại Cảng hàng không, sân bay Việt Nam;

Ban Tổ chức Cảng hàng không Phù Cát đã tổng hợp tình hình cho thuê mặt bằng tại nhà ga hành khách, tính toán, xác định vị trí, diện tích mặt bằng, mức giá khởi điểm và giá tối đa cho thuê mặt bằng để phục vụ công tác tổ chức lựa chọn đơn vị kinh doanh dịch vụ.

            3. Hình thức lựa chọn đơn vị kinh doanh dịch vụ: Lựa chọn chỉ định.

            4. Thời gian tổ chức lựa chọn đơn vị cho thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ:

            -Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn: Dự kiến từ ngày 11/09/2018.

            - Thời gian hết hạn nộp HSĐX: Trước 16h00 ngày 15/09/2018.

            - Thời gian phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị thuê mặt bằng kinh doanh dịch vụ tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phi hàng không của Tổ thẩm định.

            5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.