Thông báo chào giá Hạng mục: Chăm sóc cây xanh 2024 - Cảng hàng không Phù Cát