Thông báo chào giá V/v mua sắm sửa chữa thiết bị vệ sinh nhà ga T1, T2, Khu nhà nghỉ ca - Cảng HK Phù Cát