Thông báo mời chào giá bảo dưỡng sửa chữa hệ thống băng chuyền trả hành lý nhà ga T1 - Cảng hàng không Phù Cát